NAGRADA NAJBOLJOJ AMBALAŽI U HRVATSKOJ

Plitvice, svibanj 2006

Kategorija VI  - Cjeloviti projekt gospodarenja ambalažom

 

PROJEKT  TVORNICE  BIORAZGRADIVE PLASTIKE
U  BELOM  MANASTIRU tvrtke EcoCortec d.o.o., B.Manastir

       Tvrtka Ecocortec d.o.o. je, na prostoru poslovne zone Grada Belog Manastira,u procesu probne proizvodnje, odnosno pokretanju pogona za proizvodnju bio-razgradivih plastičnih materijala. Tvornica je jedna od prvih u Europi koja koristi inovativnu, novu tehnologiju proizvodnje višeslojnih, biorazgradivih plastičnih folija te folija za zaštitu od korozije. Nove investicije te još kvalitetnija tehnološka rješenja uz lociranje proizvodnje u samo srce Europe jamče razvijanje stabilne i pouzdane proizvodnje s visokim stupnjem zadovoljenja kupaca.
Danas gotovo da i nema proizvoda koji se ne pakira u neku vrstu ambalaže koja sve više predstavlja tihog prodavatelja proizvoda. Kupci danas traže maksimum od ambalaže kako u fizikalnim, kemijskim svojstvima tako i u svojstvima ekološke prihvatljivosti, jer ambalaža uz novu tehnologiju može pružiti "dodanu vrijednost" proizvodu.
Gospodariti ambalažom ne mora nužno predstavljati skupljanje i oporabu ambalaže nego i razvijanje cjelovitih proizvodnih sustava koji će inovativnim i patentiranim tehnološkim projektom gospodariti ambalažnim otpadom, sprječavajući njegovo nastajanje. Vođeni vizijom da nije dovoljno samo zadovoljiti potrebe kupaca, nego ih i unaprijed predvidjeti razvili smo novu dimenziju u proizvodnji ambalaže i pakiranja, pri čemu ambalaža nije samo oklop proizvoda, nego pruža konkurentsku prednost u smislu kvalitete, a posebno imiđa proizvođača, korisnika ambalaže. Razvoj ambalaže teži proizvodnji lakše ambalaže koja manje šteti okolišu te ima atestirana, superiorna fizikalna i kemijska svojstva. Sve navedeno je omogućeno Ecocortecovim tehnološkim procesom proizvodnje višeslojnih filmova i folija sa većim brojem kombinacija polimera čime se dobija "smart - pametna" ambalaža u potpunosti prilagođena proizvodu. U konačnici, upotrebom prilagođene višeslojne ambalaže, je produljen vijek trajanja proizvoda, pojačana je fizikalna zaštita te imiđ, brand proizvoda.
Patentirani spoj tehnoloških procesa te finalni proizvod, koji omogućuje zbrinjavanje ambalažnog otpada još u tijeku proizvodnje, jest BIORAZGRADIVA AMBALAŽA - AMBALAŽA ZA BUDUĆNOST.

 

Biorazgradiva ambalaža, odnosno njezina proizvodnja, jest zbrinjavanje otpada i prije nastanka zbog svojstava raspadanja
ambalaže.Drugim riječima, biorazgradiva ambalaža jest ambalaža koja nije i ne može postati otpad, odnosno onečišćavati okoliš. To je ambalaža koja u obzir uzima potrebe suvremenih potrošača, ali i poštuje važnost očuvanja okoliša - vraćanje u zemlju. Ova unikatna tehnologija predstavlja 100% biorazgradive filmove i folije napravljene od obnovljivih izvora, kukuruza, umjesto petrokemijskih sirovina, nafte. Biorazgradiva ambalaža se proizvodi od biljnih resursa, obnovljivih svake godine te se u potpunosti razgrađuje u uvjetima djelovanja mikroorganizama iz prirode na ugljični dioksid i vodu.
Poslijednja istraživanja pokazuju da bi 63% kupaca radije kupilo proizvod pakiran u ekološki prihvatljivu, biorazgradivu ambalažu u odnosu na konvencionalnu. Proizvođači prehrambenih i inih proizvoda, koji odaberu Ecocortecovu biorazgradivu ambalažu, pokazat će predanost svojih tvrtki očuvanju okoliša te potaknuti dobar osjećaj, odnosno odluku za kupnjom potrošača. Tržišna poruka je jasna i uvjetuje početak korištenja ekološke ambalaže, certificirane od nadležnih institucija čime se podiže imiđ, brand svojih proizvoda te prilagođava proizvod EU normama i zahtjevima.
Pogon je jedan od najsuvremenijih u ovom dijelu Europe, jer je u potpunosti i isključivo opremljen novom automatiziranom opremom s visokim stupnjem ekološke zaštite te energetskim iskorištenjem kao i visokim stupnjem ekonomske učinkovitosti. Proizvodne linije su u potpunosti automatizirane, a tehnološki proces je u cijelosti zaokružen od ulaznih sirovina, preko procesa ekstrudiranja i konfekcioniranja finalnih proizvoda pa sve do reciklaže, regranulacije otpadnog materijala. Spoj nove tehnologije i zaokruženog tehnološkog procesa donosi visoku ekoefikasnost proizvodnje koja uz iznimnu djelotvornost, produktivnost procesa omogućuje organizaciju poslovanja sukladno ISO14001 certifikatu, sustavu upravljanja okolišem.
Proizvodni pogon je opremljen i laboratorijem te centrom za istraživanje i razvoj čija je svrha kontrola kvalitete ulaznih sirovina te finalnih proizvoda uz neprestan razvoj i testiranje novih proizvoda. Posebno se organizira i potiče edukacija zaposlenih za primjenu, ali i razvoj novih tehnologija te razvoj inovacija.
Naša vizija je razvoj inovativne, tehnološki suvremene, održive alternative petrokemijskim plastičnim materijalima te izgradnja temelja koji će osigurati široku primjenu biorazgradivih materijala na tržištu.
Misija tvrtke Ecocortec je razvijanje ekoefikasne proizvodnje biorazgradivih materijala koja kombinira ekonomski učinak, odnosno produktivnost sa pozitivnim djelovanjem na okoliš. Spomenuto poslovno usmjerenje ekoefikasnog poslovanja, odnosno spoja kvalitete i visoke produktivnosti je postavljeno kao temelj unapređenja poslovnih aktivnosti i zadovoljenja kupaca i uključuje:
- razvijanje tehnički zahtjevne proizvodnje sofisticiranih, višeslojnih folija od biorazgradivog materijala
- implementaciju poboljšanja na svim razinama poduzeća s ciljem održanja visoke razine kvalitete cjelokupnog poslovnog procesa
- razvijanje maksimalne učinkovitosti poslovanja uz potpunu automatizaciju proizvodnog procesa
- potpunu orijentiranost na implementaciju nove opreme i tehnologije u tehnološki proces proizvodnje uz poticaj orijentaciji na razvoj novih pristupa, inovaciji proizvodnih postupaka
- opremanje centra za istraživanje i razvoj sa suvremenim laboratorijem za kontrolu kvalitete koji će usko surađivati sa različitim javnim ustanovama, institucijama, školama i fakultetima
- edukacija i prezentacija pogodnosti biorazgradive tehnologije te svojstava biorazgradivih materijala u cilju prevencije nastajanja ambalažnog otpada
- uvođenje europskih normi u poslovne procese uz sustavno usvajanje i razvijanje znanja pri čemu se povećava konkurentnost tvrtke na tržištu
- izvrsnost u kvaliteti usluge, točnost isporuke uz kontinuirani razvoj visokokvalitetnih inovativnih proizvoda
- poticanje sigurnog i produktivnog radnog okruženja i ekološko prihvatljivih proizvodnih procesa
- organizaciju i poticanje edukacije zaposlenih za primjenu i razvoj novih tehnologija te tehnoloških procesa,
- monitoring podjednake zastupljenosti veličine novostvorene vrijednosti te veličine zadovoljstva onih koji su je stvarali uz zadovoljenje normi čuvanja prirode, okoliša
- tržišnu orijentiranost proizvodnje uz razvoj maksimalne konkurentnosti proizvoda na tržištu kroz obrazovanje i uvođenje novih tehnologija
Novom, greenfield investicijom i još kvalitetnijim tehnološkim rješenjima tvrtka Ecocortec jamči kupcima sigurnog i pouzdanog partnera za budućnost i predstavlja konkretnu izgradnju i ulaganje u Hrvatsku kao zemlju izvoznicu gotovih proizvoda, koja uz primjenu novih tehnologija ostaje i postaje ekološka oaza Europe.

 

 

 

 

 

  © 2009 EcoCortec d.o.o. Sva prava zadržana.