Obavijest o nabavi

Obavijest o nabavi


U Belom Manastiru 24. siječnja 2018.

OBAVIJEST O NABAVI
(postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN))

NAZIV NABAVE:
Silosi za skladištenje sirovina za PE granulat sa sustavom transporta uskladištenog materijala.
Evidencijski broj nabave: 01/2018

PODACI O NARUČITELJU:
Naziv: EcoCortec d.o.o.
Adresa: Bele Bartoka 29, 31300 Beli Manastir
OIB: 51209568696
Matični broj: 1891782
Broj telefona: +385 (0)31 705 011
Broj telefaksa: +385 (0)31 705 012
Internetska adresa: www.ecocortec.hr
Adresa elektroničke pošte: info@ecocortec.hr
Odgovorna osoba: Dijana Zrinski.

OSOBA ZA KONTAKT:
Predrag Zvečevac
Telefon: +385 91 2705 013
Adresa elektroničke pošte: predrag.zvecevac@ecocortec.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave su silosi za skladištenje sirovina za PE granulat sa sustavom transporta  uskladištenog materijala, sukladno Tehničkim specifikacijama (Točka 6. Dokumentacije za nadmetanje)
Rok isporuke: 6 mjeseci od potpisa ugovora

VRSTA POSTUPKA NABAVE:
Nabava se provodi sukladno točki 5. Priloga 4. POSTUPCI NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Poziva za dostavu projektnih prijava „Kompetentnost i razvoj MSP“ od 17. svibnja 2016. godine raspisanog od strane Ministarstva poduzetništva i obrta.

DATUM OBJAVE: 24. siječnja 2018. godine

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 16. veljače 2018. do 16:00 sati.
Pravodobnim se smatraju one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

JEZIK I PISMO PONUDE: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je dokument na stranom jezika, uz prilaganje dokumenta na stanom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik.

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: EcoCortec d.o.o., Bele Bartoka 29, 31300 Beli Manastir sukladno uputama iz Dokumentacije za nadmetanje.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE: Dostupna za preuzimanje na internet stranici naručitelja www.ecocortec.hr od dana objave Obavijesti o nabavi.

DODATNE INFORMACIJE: Gospodarski subjekti mogu za vrijeme trajanja roka za dostavu ponuda u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz Dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: predrag.zvecevac@ecocortec.hr

24.01.2018.


Dokumentacija za nadmetanje
Obavijest o nabavi
TROSKOVNIK - Nabava silosa sa transporterom


EcoCortec d.o.o. Beli Manastir


U Belom Manastiru 24. siječnja 2018.Odluka o odabiru
 
DATUM OBJAVE: 12. ožujka 2018. godine

Odluka o odabiru

EcoCortec d.o.o. Beli Manastir

U Belom Manastiru 12. ožujka 2018.OBAVIJEST O NABAVI

(postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN))

NAZIV NABAVE:
Proizvodna linija za 3-slojnu koekstruziju puhanog filma A-B-C (3 ekstrudera) sa I.B.C. za proizvodnju LDPE i LLDPE termoskupljajuće folije i dogradnja postojeće proizvodne linije za 3-slojnu koekstruziju puhanog filma A-B-C (3 ekstrudera) sa sustavom za doziranje i miješanje 4 komponente po sloju i inkjet tiskom
Evidencijski broj nabave: 02/2017

PODACI O NARUČITELJU:

Naziv: EcoCortec d.o.o.
Adresa: Bele Bartoka 29, 31300 Beli Manastir
OIB: 51209568696
Matični broj: 1891782
Broj telefona: +385 (0)31 705 011
Broj telefaksa: +385 (0)31 705 012
Internetska adresa: www.ecocortec.hr
Adresa elektroničke pošte: info@ecocortec.hr
Odgovorna osoba: Dijana Zrinski.

OSOBA ZA KONTAKT:

Predrag Zvečevac
Telefon: +385 91 2705 013
Adresa elektroničke pošte: predrag.zvecevac@ecocortec.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:

Predmet nabave je proizvodna linija za 3-slojnu koekstruziju puhanog filma A-B-C (3 ekstrudera) sa I.B.C. za proizvodnju LDPE i LLDPE termoskupljajuće folije i dogradnja postojeće proizvodne linije za 3-slojnu koekstruziju puhanog filma A-B-C (3 ekstrudera) sa sustavom za doziranje i miješanje 4 komponente po sloju i inkjet tiskom, sukladno Tehničkim specifikacijama (Točka 6. Dokumentacije za nadmetanje)
Rok isporuke: 10 mjeseci od potpisa ugovora

VRSTA POSTUPKA NABAVE:
Nabava se provodi sukladno točki 5. Priloga 4. POSTUPCI NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Poziva za dostavu projektnih prijava „Kompetentnost i razvoj MSP“ od 17. svibnja 2016. godine raspisanog od strane Ministarstva poduzetništva i obrta.

DATUM OBJAVE: 10. studenog 2017. godine

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 4. prosinca 2017. do 16:00 sati. Pravodobnim se smatraju one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

JEZIK I PISMO PONUDE: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je dokument na stranom jezika, uz prilaganje dokumenta na stanom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik.

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: EcoCortec d.o.o., Bele Bartoka 29, 31300 Beli Manastir sukladno uputama iz Dokumentacije za nadmetanje.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE: Dostupna za preuzimanje na internet stranici naručitelja www.ecocortec.hr od dana objave Obavijesti o nabavi.

DODATNE INFORMACIJE: Gospodarski subjekti mogu za vrijeme trajanja roka za dostavu ponuda u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz Dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: predrag.zvecevac@ecocortec.hr


10.11.2017.
Dokumentacija za nadmetanje


27.11.2017.
Prilog 2.Troškovnik radova - verzija 2

10.11.2017.
Prilog 1.Troškovnik radova - verzija 1OBJAŠNJENJE:

14.11.2017.
Prvo objašnjenje


IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE:

27.11.2017.
Druga izmjena

22.11.2017.
Prva izmjena


EcoCortec d.o.o. Beli ManastirU Belom Manastiru 10. studeni 2017.Odluka o odabiru

DATUM OBJAVE: 14. prosinca 2017. godine

Odluka o odabiru


EcoCortec d.o.o. Beli ManastirU Belom Manastiru 14. prosinca 2017.


OBAVIJEST O NABAVI
(postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN))

NAZIV NABAVE:
Radovi na rekonstrukciji poslovne građevine – proizvodnog pogona za ekstruziju plastike koja se sastoji od dogradnje nove hale i adaptacije dijela postojeće građevine ECOCORTEC
Evidencijski broj nabave: 01/2017

PODACI O NARUČITELJU:

Naziv: EcoCortec d.o.o.
Adresa: Bele Bartoka 29, 31300 Beli Manastir
OIB: 51209568696
Matični broj: 1891782
Broj telefona: +385 (0)31 705 011
Broj telefaksa: +385 (0)31 705 012
Internetska adresa: www.ecocortec.hr
Adresa elektroničke pošte: info@ecocortec.hr
Odgovorna osoba: Dijana Zrinski.

OSOBA ZA KONTAKT:
Predrag Zvečevac
Telefon: +385 91 2705 013
Adresa elektroničke pošte: predrag.zvecevac@ecocortec.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:

Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji poslovne građevine – proizvodnog pogona za ekstruziju plastike koja se sastoji od dogradnje nove hale i adaptacije dijela postojeće građevine ECOCORTEC, na k.č.br. 3050/1 u k.o. Beli Manastir, u Belom Manastiru, Ulica Bele Bartoka 29 sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.
Tehničke specifikacije i količine predmeta nabave su definirane Troškovnikom radova (Prilog II Dokumentacije za nadmetanje).
Rok završetka radova: 9 mjeseci

VRSTA POSTUPKA NABAVE:
Nabava se provodi sukladno točki 5. Priloga 4. POSTUPCI NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Poziva za dostavu projektnih prijava „Kompetentnost i razvoj MSP“ od 17. svibnja 2016. godine raspisanog od strane Ministarstva poduzetništva i obrta.

DATUM OBJAVE: 10. kolovoza 2017. godine

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 5. rujna 2017. do 16:00 sati.
Pravodobnim se smatraju one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

JEZIK I PISMO PONUDE: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je dokument na stranom jeziku, uz prilaganje dokumenta na stanom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik.

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: EcoCortec d.o.o., Bele Bartoka 29, 31300 Beli Manastir sukladno uputama iz Dokumentacije za nadmetanje.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE: Dostupna za preuzimanje na internet stranici naručitelja www.ecocortec.hr od dana objave Obavijesti o nabavi.

DODATNE INFORMACIJE: Gospodarski subjekti mogu za vrijeme trajanja roka za dostavu ponuda u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz Dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: predrag.zvecevac@ecocortec.hr


Dokumentacija za nadmetanje

Prilog 1.Troškovnik radova

Prilog 2.Tehnički opis

Prilog 3.Nacrti


EcoCortec d.o.o. Beli Manastir


U Belom Manastiru 10. kolovoza 2017.

ODLUKA O ODABIRU

DATUM OBJAVE: 02. listopada 2017. godine


Odluka o odabiru


EcoCortec d.o.o. Beli Manastir


U Belom Manastiru 02. listopada 2017.
Ukoliko imate pitanje ili Vam je potreban savjet pošaljite upit našim djelatnicima koji će Vam sa zadovoljstvom odgovoriti!